For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Trygge kirker

Modum Pinsemenighet har nulltoleranse for vold og overgrep, og vi vil at alle barn og unge i våre aktiviteter skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Menighetens ledere og medarbeidere har gjennomgått kurset "Trygge kirker" som er utarbeidet av Pinse Ung i samarbeid med Pinsebevegelsen i Norge.

Alle frivillige over 15 år med lederansvar for mindreårige under 18 år skal fremvise politiattest og undertegne en egenerklæring for ledere.

Det er utarbeidet en rutinehåndbok som skal følges dersom det er mistanke om vold eller overgrep mot barn og unge som deltar i våre aktiviteter, med oppfølging av et oppnevnt team i samarbeid med myndighetene.

tryggekirker