For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Historikk

Betlehem har historie fra slutten av 1800-tallet - her kan du lese beretninger som ble skrevet til noen av menighetens jubileum.