For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Om oss

Modum Pinsemenighet ble formelt ordnet som pinsemenighet i 1929, men har vært en del av lokalsamfunnet fra slutten av 1800-tallet. Allerede i 1895 tok menigheten i bruk eget lokale i Geithus, og flyttet inn i nytt lokale på Geithus Torg ved 100-årsjubileet i 1995. Mer om dette kan du lese under Historikk.

Menigheten har passert 100 år med god margin, men ønsker fortsatt å være en livskraftig del av bygda vår - med tilbud og aktiviteter til hele befolkningen.

Modum Pinsemenighet er registrert i henhold til lov om trudomssamfunn av 13. juni 1969, og er derfor underlagt bestemmelsene i denne loven.

Menigheten er en selvstendig, evangelisk menighet med tilknytning til Pinsebevegelsen. Menighetens hovedmål er å tjene til oppbyggelse for medlemmene, forkynne evangeliet ved virksomhet på hjemstedet og i distriket, og delta i misjonsarbeid i andre deler av verden.

Fullt medlemsskap gis til den som på grunnlag av personlig tro og troendes dåp ønsker å opptas i menigheten. Bare medlemmer har stemmerett og kan velges til ledende tillitsverv. Menighetstilhørighet har barn som er født av foreldre som er medlemmer (Lov om trudomssamfunn §§ 3, 5 og 6).

Menigheten styres av et eldsteråd på 2-5 medlemmer. I tillegg er forstanderen selvskreven medlem. Forstanderen representerer menigheten i de daglige gjøremål, og er menighetens tjenestemann. I perioder uten forstander velges en av de eldste som menighetens tjenestemann. Menighetsmøtet er menighetens øverste organ.


Les mer om vår tro og lære.
Utfyllende faktainformasjon finner du på www.pinsebevegelsen.no.