For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Vi starter opp igjen!

Etter lang tid uten å kunne samles på Betlehem starter vi nå opp igjen med gudstjenester og noen andre samlinger. Vi følger reglene som er satt for smittevern, noe som gjør at vi må ta visse forhåndsregler.

  • Alle med symptomer på luftveisplager/feber MÅ være hjemme
  • Ingen klemmer eller håndhilsing
  • Ikke kirkekaffe
  • Alle vasker eller spriter hender når vi kommer til Betlehem
  • Én stol ledig mellom hver familie/husholdning, og vi holder ellers 1 meters avstand

Av hensyn til eventuell smittesporing er vi pålagt å notere navn og kontaktinformasjon til alle som deltar. Informasjonen oppbevares sikkert inntil den makuleres etter 10 dager.

Ta vare på hverandre, og velkommen til Betlehem!