For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Sommerstevnet på Hedmarktoppen

sommerstevnetSendingene fra årets digitale versjon av Pinsevennenes Sommerstevne kan du se på www.sommerstevnet.com med program for hele familien.

Følg også med på Facebook-siden!