For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Sommerleir på Gausdal

Sommeren er ikke helt den samme uten sommerleir på Gausdal Leirsted!

www.gausdalleir.no finner du mer informasjon og kan melde deg på årets leire.