For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gi en gave

Menighetens arbeid er i stor grad basert på frivillige gaver. Gavene er av stor betydning for menigheten. Mange praktiserer det bibelske prinsipp om å gi ti prosent av det en tjener til menigheten - den såkalte tienden.

Kollekt

Kollekt tas som regel opp i alle våre gudstjenester. Du kan gi din gave i kollektbøsse eller med Vipps - 07770.

Bank

Du kan gi din gave ved å sette inn beløp på vår bankkonto. Om du ønsker, kan du sette dette opp som faste trekk, for eksempel hver måned.

Gavekonto: 2270 03 05752

Modum Pinsemenighet er gjennom Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag (PSGS) godkjent for å motta gaver til arbeidet, hvor du som giver kan få skattefradrag. Du får fradrag for inntil kr. 50 000,- pr. år (2019), minimum kr. 500,-. Beløpet tas med ved utfylling av selvangivelsen.

Ta kontakt med for nærmere opplysninger om hvordan dette skal gjennomføres.