For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Kontakt

Besøksadresse
Modum Pinsemenighet
Folkvangveien 7
3360 Geithus

Postadresse
Modum Pinsemenighet
c/o Renate Marti Grendal
Myraveien 6
3360 Geithus

Telefon
Renate Marti Grendal
907 27 561

Kontortid
Onsdag kl. 10:00 - 14:00

Epost

Organisasjonsnummer
971 312 459

Bankkonto
2270 03 05752

   

Vipps
07770

 

Ledergruppe

Renate Marti Grendal

Menighetsleder
Halvor Gjøystdal


Morten Grendal


     
Tewelde Weldu Weldeslase Kari Foss Engebretsen


 

Økonomi

Oddbjørg Wergeland

Kasserer