For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Sommeravslutning

søndag 16. juni
kl. 12:00

På grunn av usikkert vært samles vi til sommeravslutning på Betlehem