For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Advent i Betlehem

søndag 3. desember
kl. 17:00

Julegrantenning på torget