For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjeneste

søndag 8. oktober
kl. 18:00

Jannicke Becher Carlsen og Joachim Becher