For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Vennegruppe og Tweens

onsdag 6. desember
kl. 14:00 - 15:45

Felles julebord