For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjeneste

søndag 24. september
kl. 18:00

Denne søndagen skal vi ha temakveld på Betlehem. Tema er "Jesus".

Det blir en kveld rundt bordene med kaffekopp og noe å bite i mens vi skal samtale om spørsmål til tema.