For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Formiddagstreff

tirsdag 7. februar
kl. 11:00 - 13:00

Esther og Jostein Janøy