For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Enten er ikke event_id i databasen, eller så er det mer enn en begivenhet med denne id! (2432)