For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Familiegudstjeneste

s√łndag 22. mai
kl. 11:00

Barnevelsignelse. Bibelutdeling.