For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Julekonsert

fredag 10. desember
kl. 19:00

Arvid og Ragnhild Pettersen med venner