For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Choice

lørdag 18. september
kl. 12:00

Ungdomsarbeidet i Betlehem