For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Junior

mandag 12. april
kl. 18:00 - 19:15

Åpent hus
Avlyst!