For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Sammen i bønn for Modum

torsdag 26. november
kl. 19:30 - 21:00

Avlyst!