For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjeneste

s√łndag 18. oktober
kl. 18:00

Anita Evjen
NRK Morgenandakten