For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjeneste

søndag 10. november
kl. 11:00 - 14:00

Seminar med tema: Jesus - på korset, i graven og i oppstandelsen. Pause med enkel servering.