For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Sommersamling

søndag 16. juni
kl. 12:00

Vi samles for grilling og fellesskap - mer info kommer.