For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gausdalstevne

torsdag 30. mai
kl. 12:00

Arnfinn Clementsen. Eget barnemøte.