For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Familiegudstjeneste

søndag 26. mai
kl. 17:00

Bibelutdeling til Tweens