For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Vennegruppe program

fredag 9. juni
kl. 14:00
Vennegruppe og Tweens
torsdag 22. juni til
søndag 25. juni
Barneleir på Gausdal