For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Geithus Juniorklubb program

mandag 22. april
kl. 17:30
Junior
mandag 6. mai
kl. 17:30
Junior
mandag 3. juni
kl. 17:30
Junior
mandag 17. juni
kl. 17:30
Junior