For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Geithus Juniorklubb

Velkommen til Geithus Juniorklubb!

Vi møtes på Betlehem i Geithus mandager. Geithus Juniorklubb er for alle fra 4. trinn og oppover.

Av programmet kan du se at det veksler mellom Åpent hus og Hobby. Åpent hus er leik, konkurranser og annet moro. Når det står at det skal være kiosk kan du ha med deg penger til å kjøpe noe hvis du vil. De andre tingene dekkes av kontingenten. Hobby er å lage ting du kan få med deg hjem, ting til nytte eller pynt eller vi lager noe vi kan bruke sammen på Betlehem!

Det hadde vært hyggelig å se deg - hjertelig velkommen!