For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjenester program

søndag 15. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
søndag 22. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
tirsdag 24. desember
kl. 15:00
Mens vi venter
Julaftensgudstjeneste