For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjenester program

onsdag 30. november
kl. 11:00
Bønnemøte
onsdag 7. desember
kl. 11:00
Bønnemøte
lørdag 10. desember
kl. 18:00
Julekonsert
Solveig Leithaug
søndag 11. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
Julekoret
onsdag 14. desember
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 18. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
Julespill med Helt Konge
onsdag 21. desember
kl. 11:00
Bønnemøte
lørdag 24. desember
kl. 15:00
Mens vi venter
Julaftensgudstjeneste