For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjenester program

søndag 1. oktober
kl. 18:00
Gudstjeneste
Halvor Gjøystdal
onsdag 11. oktober
kl. 11:00
Bønnemøte
fredag 13. oktober
kl. 17:00
Tacofest
søndag 15. oktober
kl. 11:00
Familiegudstjeneste
onsdag 18. oktober
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 22. oktober
kl. 18:00
Gudstjeneste
Einar Nymoen
onsdag 25. oktober
kl. 11:00
Bønnemøte
torsdag 26. oktober
kl. 19:00
Sammen i bønn for Modum
søndag 29. oktober
kl. 18:00
Gudstjeneste
Husker vi sangen?
onsdag 1. november
kl. 11:00
Bønnemøte
onsdag 8. november
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 12. november
kl. 18:00
Gudstjeneste
Halvor Gjøystdal
onsdag 15. november
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 19. november
kl. 18:00
Salmekveld mot advent
Dag Heggset
onsdag 22. november
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 26. november
kl. 18:00
Gudstjeneste
onsdag 29. november
kl. 11:00
Bønnemøte
torsdag 30. november
kl. 19:00
Sammen i bønn for Modum
onsdag 6. desember
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 10. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
onsdag 13. desember
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 17. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
Julespill med Helt Konge
onsdag 20. desember
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 24. desember
kl. 15:00
Mens vi venter
Julaftensgudstjeneste