For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjenester program

søndag 1. november
kl. 11:00
Gudstjeneste
Einar Nymoen
søndag 8. november
kl. 18:00
Gudstjeneste
Halvor Gjøystdal
søndag 15. november
kl. 18:00
Gudstjeneste
onsdag 18. november
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 22. november
kl. 18:00
Gudstjeneste
Arve Engebretsen
søndag 6. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
søndag 13. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
søndag 20. desember
kl. 17:00
Advent i Betlehem
torsdag 24. desember
kl. 15:00
Mens vi venter
Julaftensgudstjeneste