For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Gudstjenester program

onsdag 19. januar
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 23. januar
kl. 18:00
Gudstjeneste
Min vei til tro
onsdag 26. januar
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 30. januar
kl. 18:00
Familiegudstjeneste
onsdag 2. februar
kl. 11:00
Bønnemøte
søndag 13. februar
kl. 18:00
Gudstjeneste
Halvor Gjøystdal
søndag 20. februar
kl. 18:00
Gudstjeneste
Einar Nymoen
søndag 27. februar
kl. 18:00
Familiegudstjeneste