For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Formiddagstreff

Første tirsdag i måneden kl. 11.00 arrangeres Formiddagstreff.

Dette er for deg som har lyst til å treffe andre for en prat, lunsj og andakt. Det er flest pensjonister som møtes, men tilbudet er åpent for alle som har mulighet til å komme.

Velkommen!