For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Choice program

tirsdag 16. august
kl. 19:00
Mission Week
Live-quiz
onsdag 17. august
kl. 19:00
Mission Week
Åpent hus
torsdag 18. august
kl. 19:00
Mission Week
Tsjekkisk kveld
fredag 19. august
kl. 20:00
Choice
Mission Week