For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Choice program

lørdag 11. februar
kl. 20:00
Choice
lørdag 4. mars
kl. 20:00
Choice
lørdag 15. april
kl. 20:00
Choice
lørdag 6. mai
kl. 20:00
Choice