For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Barnefest program

fredag 15. mars
kl. 17:00
Tacofest
lørdag 16. mars
kl. 11:00
Barnefest
søndag 17. mars
kl. 11:00
Familiegudstjeneste
søndag 14. april
kl. 11:00
Familiegudstjeneste
lørdag 20. april
kl. 11:00
Barnefest
lørdag 25. mai
kl. 11:00
Barnefest