For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Velkommen!

Modum Pinsemenighet har vært en del av lokalsamfunnet siden slutten av 1800-tallet, og er i dag lokalisert sentralt ved Geithus Torg. Vi håper at disse nettsidene kan gi informasjon om virksomheten vår - både praktisk, historisk og med aktuelle nyheter.

Vi ønsker deg velkommen til Betlehem, velkommen til nettsidene - kort sagt: Velkommen til oss!

Dagene og ukene har gått siden vi kunne samles på Betlehem sånn som vi pleier. Myndighetene åpner nå opp for at det kan samles opptil 50 personer på offentlige steder, med fortsatt 1 meter avstand mellom hverandre og god håndhygiene. Det er utarbeidet en smittevernveileder for kirker og menigheter for forsiktig åpning av samlinger.

Vi må følge smittevernreglene nøye, og ønsker derfor å åpne litt forsiktig for å føle oss trygge på at vi har alt under kontroll. Fra onsdag 13. mai kl. 11.00 åpner vi opp for bønnemøte igjen. Personer som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan ikke delta. Samtidig er vi av smittesporingshensyn pålagt å registrere alle deltakere.

Inntil videre fortsetter vi med online gudstjenester på Facebook og YouTube. Har du behov for å komme i kontakt med oss finner du kontaktinformasjon her.

onlineI tiden vi er inne i kan vi ikke samles til vanlige gudstjenester på Betlehem, men vi vil legge ut gudstjenester på Facebook og YouTube som du kan følge når det passer. Gudstjenestene ligger ute en uke av gangen, og så samles talene fra disse på YouTube.

Søndag 17. mai - Festgudstjeneste
Sang, intervju, quiz og andakt.
(Facebook) (YouTube)

Videoene finner du på vår YouTube-kanal og vår Facebook-side.