For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Velkommen!

Modum Pinsemenighet har vært en del av lokalsamfunnet siden slutten av 1800-tallet, og er i dag lokalisert sentralt ved Geithus Torg. Vi håper at disse nettsidene kan gi informasjon om virksomheten vår - både praktisk, historisk og med aktuelle nyheter.

Vi ønsker deg velkommen til Betlehem, velkommen til nettsidene - kort sagt: Velkommen til oss!

sommerstevnetSendingene fra årets digitale versjon av Pinsevennenes Sommerstevne kan du se på www.sommerstevnet.com med program for hele familien.

Følg også med på Facebook-siden!

 

 

onlineI tiden vi er inne i kan vi ikke samles til vanlige gudstjenester på Betlehem, men vi vil legge ut gudstjenester på Facebook og YouTube som du kan følge når det passer. Gudstjenestene ligger ute en uke av gangen, og så samles talene fra disse på YouTube.

Videoene finner du på vår YouTube-kanal og vår Facebook-side.