For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Velkommen!

Modum Pinsemenighet har vært en del av lokalsamfunnet siden slutten av 1800-tallet, og er i dag lokalisert sentralt ved Geithus Torg. Vi håper at disse nettsidene kan gi informasjon om virksomheten vår - både praktisk, historisk og med aktuelle nyheter.

Vi ønsker deg velkommen til Betlehem, velkommen til nettsidene - kort sagt: Velkommen til oss!

 

Gausdal leirsted kan i år se tilbake på 50 år med leir, og også i år inviteres det til vårstevne på Kristi Himmelfartsdag

Torsdag 25. mai fra kl. 12:00

- Thor-Einar Krogh taler
- Arvid og Ragnhild Pettersen m/band
- Barnemøte med Renate Grendal
- Historiske tilbakeblikk
- Varme griller, aktiviteter, hoppeslott og kiosk
- Salg av grilltallerken, kaffe og kaker