For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Velkommen!

Modum Pinsemenighet har vært en del av lokalsamfunnet siden slutten av 1800-tallet, og er i dag lokalisert sentralt ved Geithus Torg. Vi håper at disse nettsidene kan gi informasjon om virksomheten vår - både praktisk, historisk og med aktuelle nyheter.

Vi ønsker deg velkommen til Betlehem, velkommen til nettsidene - kort sagt: Velkommen til oss!

 

Sommeren er ikke helt den samme uten sommerleir på Gausdal Leirsted!

Nå er tiden inne for å melde seg på en (eller flere!) av årets leire på det flotte leirstedet i Åmot. Oversikt over leirene samt påmelding finner du på www.gausdalleir.no.